Što su kanabinoidi?

U biljkama konoplje identificirano je blizu 1250 jedinstvenih kemijskih spojeva. Stotine njih su terpenoidi. Terpenoidi su spojevi koji daju voću, cvijeću i bilju mnoge njihove poželjne arome, okuse i druga posebna svojstva. Kanabinoidi su potklasa terpenoida.

U konoplji i kanabisu nalazi se preko 144 kanabinoida.

Share